Druhá půlka dubna nám přinesla oslavu narozenin naší lesní školky

01.05.2023

Když má některý kamarád z Prokopáčku narozeniny, připravíme mu v našem lesním klubu narozeninový rituál. Tentokrát jsme připravili velkolepý narozeninový rituál pro skřítka Prokopáčka, který slavil významné jubileum – 10. let. Společně s ním jsme oslavili i narozeniny našeho Lesní Klubu Prokopáček. Vyprávěli jsme si příběhy o narození skřítka Prokopáčka, o tom, jak objevoval krásy Prokopského údolí, kam potom povolal nadšené průvodkyně a mnoho dětí, které s ním doteď prožívají různá dobrodružství a učí se zajímavé a pro život důležité věci. Trénovali jsme narozeninové písně a dělali výzdobu na oslavu, která vyvrcholila na Jarním jarmarku. Tam si děti vyrobily dárky samy pro sebe (tak, jak si to skřítek Prokopáček přál) – barevné květináče, do kterých zasadily semínka různých rostlinek, kterým pak svou péčí darují život a zůstane jim hezká vzpomínka na radostné časy v našem lesním klubu – v Prokopáčku. Součástí jarmarku byla i tombola se spoustou zajímavých cen (např. relaxační masáž od naší průvodkyně Gabči, oprava oděvů od Andrejky, nádherné origami od Štěpánky a mnoho dalšího).

Skřítek Prokopáček si pro děti v tento týden připravil dárečky ve formě zajímavých výletů – na kopec Žvahov, kde si děti užily překrásné výhledy na celou Prahu, a také do keramické dílny v DDM na Smíchově, kde si zkusily práci s hlínou a vyrobily hezké dárky pro své rodiče.

Poslední dubnový týden jsme věnovali svátku Beltain, který je oslavou vrcholícího jara, kdy je příroda kolem nás již plně probuzená, vše je v rozpuku a krásně kvete. Beltain je též spojen s kouzly a čarodějnicemi, které však v našem lesním klubu nevnímáme jako nositelky zla, které mají být upáleny, nýbrž jako moudré bylinkářky, které vědí, jak správně používat sílu bylin. A právě čarodějnicím, kouzlům, lektvarům a mocným bylinám jsme se celý tento magický týden v Prokopáčku věnovali. Beltain jsme pak oslavili spolu s rodiči na naší zahrádce, kde jsme si zapálili oheň, na kterém jsme uvařili "kouzelný" lektvar z bylinek, které jsme s dětmi nasbírali na louce v Prokopském údolí. Z bylin jsme uvili též kytice, které jsme pak hodili do mocného ohně, aby spojily své síly a splnily nám naše přání. Sílu ohně jsme využili také na opékání výborných hadů z kynutého těsta a různých dalších dobrot. Byla to nádhera!

Celý týden jsme v našem pravidelném ranním kruhu hráli pohybovou hru na bylinkový věneček, kterou doprovázela písnička:

Uvijeme věneček

ze všech našich kytiček.

Jaké jméno máš?

(např.: meduňka,…)

Tak pojď mezi nás!