Děti a umění v lese

27.05.2024

Na začátku dubna měl Prokopáček tu čest, že mohl vystavovat umění dětí v KC Konírna. Na výstavu jsme se připravovali celý měsíc, abychom mohli světu ukázat, jak vidíme svět kolem nás.

Lze vytvářet umění s dětmi v přírodě?

Příroda poskytuje dětem nekonečné množství podnětů pro experimenty a možnost učit se prožitkem, což je způsob, kterým se děti v tomto období rozvíjejí. Les a příroda je nevysychající studnice nápadů, jak proměnit vše kolem sebe v živý ateliér.

Výtvory a obrázky našich dětí jsou inspirované přírodou kolem nás, ale i bohatým a fantazijním vnitřním světem. V obrázcích jsou zachycené nejkrásnější a nejopravdovější momenty dětské duše. Naším ateliérem je louka nebo zahrada, naším štětcem jsou prsty a přírodniny a naší barvou jsou kromě obyčejných barev třeba hlína. 

Výtvory dětí nesoudíme, ani v nich nehledáme reálný otisk vnějšího světa. Výtvarný projev je jedním z nejpřirozenější jazyků, skrze který k nám dítě promlouvá. Není to něco, co by mělo být objektivně hodnoceno. Je to spíše pozvánka do světa, který jsme my jako dospělí dávno zapomněli. 

Pokud dítěti poskytneme bezpečný prostor pro tvorbu, podaří se nám nahlédnout do divutvorného světa malého člověka, který nahlíží na svět naprosto svobodnou a zatím ničím netvarovanou optikou. Dítě neví, které barvy se k sobě správně "hodí" nebo jaké obrysy více lahodí divákovu oku. Tvoří samo ze sebe. 

Inspirace Skřítkem Prokopáčkem

Náš klub je doprovázen postavou skřítka Prokopáčka, tajemným ochráncem, který nám posílá vzkazy, připravuje nám dárečky a hry a inspiruje nás k lásce k přírodě. Jednou nám například daroval hrací skříňku, kterou když rozezníme a sami se úplně ztišíme, můžeme vidět lesní bytosti, víly nebo i samotného skřítka Prokopáčka.

Skřítek nás inspiruje k tvoření a nacházení dítěte v sobě samém a je dobrým kamarádem našich dětí.¨


Velice tímto děkujeme Kulturnímu centru Konírna (CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 5, p.o.) za možnost zde naše výtvory vystavit.