Vyhlížení jara v březnu

17.03.2023

Od začátku školního roku s dětmi v Prokopáčku aktivně poznáváme přírodu – pozorujeme její krásy, její proměny během ročních období, obdivujeme rozmanité živočichy a rostliny, které jsou její součástí. Nezapomínáme také na to, že i my jsme její neoddělitelnou součástí, a proto jsme se v 1. půlce března, kdy vše v přírodě ještě jen čeká na své jarní probuzení, zaměřili právě na důkladnější poznávání nás – lidských bytostí. V průběhu roku jsme již několikrát sami sebe poznávali – vnímali jsme, jak na nás působí změny během ročních období, jak nás ovlivňují naše emoce a poznávali jsme též naše smysly. Tentokrát jsme se ale zaměřili víc na naše tělesné schránky. Z čeho se naše tělo skládá? Na co nám slouží jeho jednotlivé části? V čem je každé tělo stejné a v čem se lišíme? Jak rychle tluče naše srdce a kdy se jeho tlukot zpomaluje, nebo zrychluje? Co se děje uvnitř nás, když se najíme – jak putuje potrava naším tělem? Jak bychom se měli správně starat o naše tělo, aby se mělo dobře a vydrželo dlouho fungovat? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi během prvních dvou březnových týdnů.

Jak je u nás zvykem, i při tomto poznávání jsme využili především naše oblíbené učení se hrou a reálným prožitkem. Děti si při různých pohybových hrách protáhly a procvičily všechny své končetiny a svaly v nich. Díky hravé písničce "Hlava, ramena, kolena, palce" se naučily pojmenovávat jednotlivé části svého těla. Při relaxaci jsme vnímali náš dech a pozorovali jsme, jak se nám nadzvedává náš hrudník. A dokonce jsme si díky opravdickému stetoskopu mohli poslechnout, jak tluče naše srdce. Bylo to velice poučné a hlavně zábavné.