Michaelská slavnost

24.10.2023

Nastává čas temných dnů, příroda kolem nás se ukládá k zimnímu spánku a pobyt v přírodě se stává každým dnem trochu obtížnější. S dětmi jsme se připravili na chladnou část roku pomocí rituálu Michaelské slavnosti, která nám pomohla překonat strachy a posílila naši odvahu a vnitřní světlo.

V rámci příprav jsme si povídali příběh o Michaelovi a jeho odvaze bojovat proti zlému drakovi. Připravovali jsme si štíty, meče a pláště, které Michaelovi v boji pomohly. Zpívali jsme Michaelskou píseň "Slunce je štítem Michaela" a povídali si o dobru a zlu nejen kolem nás (např. v pohádkách), ale i v nás. Mluvili jsme o našil silných a slabých stránkách, o překonávání těžkostí a strachů a o tom, co nám pomáhá náročné věci zvládat.

Poslední den nás čekala návštěva dračího doupěte. Každé dítě se samo vydalo vstříc tajemné a neznámé jeskyni, kde drak hlídal jablíčka, která symbolizovala temnou sílu. Každému "bojovníkovi" jsme na cestu zpívali Michaelskou píseň. Drakovi jsme postupně jablíčka vzali a tím ho oslabili. Světlo a síla, která byla v jablíčkách ukrytá, ať nás provází celou zimu. 

Loučíme se s pozitivní energií letního sluníčka a společně s Michaelským časem očekáváme kratší a temnější dny. Letní sluníčko už neprosvěcuje naše dušičky, je tedy třeba obrátit se k sobě samému a hledat světlo v sobě. Rozsvítit takové světlo není snadné, vyžaduje to vlastní aktivitu a hodně odvahy, které nám pomůže porazit obavy a strachy. Takové světlo nás pak bude chránit před rostoucí temnotou kolem nás i uvnitř nás.