Přišel máj, lásky čas

16.05.2023

Celý první květnový týden jsme věnovali naší Matce Zemi, která si rozhodně zaslouží naši pozornost, lásku a péči. Na louce, kde se pravidelně s dětmi vítáme v ranním kruhu, jsme pro ni vyrobili malý oltářík s věncem a svíčkami, kde jsme jí děkovali za vše, co nám dává. Na oplátku jsme obdarovali i my ji, a to mlékem (aby měla výživu a vláhu) a semínky (aby byla plodná). Zpívali jsme písničky Všechno, co roste ze země, Matko země, tvá síla je ve mně a Země, matko má.

Druhý květnový týden byl velice speciální, protože děti si mohly do našeho lesního klubu vzít výjimečně své hračky z domu. Zatímco si s nimi volně hrály, jsme my průvodkyně měly možnost intenzivně je pozorovat a evaluovat (vyhodnocovat, jestli se vyvíjejí správně ve všech oblastech). Na závěr týdne jsme pak s dětmi na májové slavnosti na naší zahrádce vyrobili krásně ozdobenou májku jako symbol nového (jarního) života.