Únor zavolá skřivánka

30.03.2024

V naší školce slavíme kromě tradičních křes´ťanských svátků, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce i ty "pohanské". Na přelomu ledna a února jsme pletli Brigitin kříž, který nám bude v průběhu roku svojí silou ochraňovat klubovnu. Vyráběli jsme také svíčky Hromničky, které můžeme rozsvítit kdykoliv budeme potřebovat Světlo. Tento přelomový týden, kdy jsme se začali bavit o rozdílech mezi zimou a jarem a pozorovali první šeptání příchodu jara. Jaké svátky jsme slavili? Přece Hromnice a Imbolc!

Na začátku února se slaví svátek svatého Valentýna. My jsme tento svátek pojali trochu po svém a z oslavy romantické lásky jsme udělali lásku k bližnímu. Věnovali jsme se hrám upevňujícím a stmelujícím dětský kolektiv, bavili jsme se o lásce k sobě a o lásce k druhým bytostem (lidem, zvířátkům, všem živáčkům, živé a neživé přírodě). Vyrobili jsme si tzv. lesní pohovku, kde jsme celý týden společně svačili a tvořili symboly srdce, kde to jen šlo (kamínky do trávy, barevnými prsty na papír,...).

Druhým únorovým týdnem jsme dali slovo tradici Masopustu:

Ostatky, fašank, voračka, masopust je název bujarého a barevného svátku, který vrcholí 40 dní před Velikonocemi. Masopust je hlavně o oslavách, tanci a jídlu (koblížky, koláče). Jde o období na přelomu zimy a jara, kdy jsou lidé vyčerpaní z dlouhé zimy, ale jaro ještě nenastalo. Tato doba je také chápána jako jakýsi antipůst, kdy si lidé mohou dopřávat hojnost v jídle, která bývá znázorněna především pojídáním tučného masa nebo koblih.

My jsme nelenili a na období půstu jsme se připravili snad dostatečně. Týden vrcholil společnou masopustní oslavou, kde jsme tančili společný tanec a zpívali písně. 

Děti milují pravěk a dinosaury! Únor je dlouhou předzvěstí jara a v přírodě se zatím k zázrakům jen schyluje, rozhodli jsme se tedy, že se vrátíme o mnoho let zpět a navštívíme pravěké dinosaury. Stavěli jsme pravěká obydlí a dokonce jsme vylévali dinosauří stopy, které se v údolí objevily! Na konci týdne nás navštívil paleontolog Štěpán Rak, který nás dinosauřím obdobím provedl tak názorně, že jsme měli pocit, že jsme tam byli!